Mirovna Grupa Mladih Dunav zajedno s Tehničkom školom Nikola Tesla Vukovar organizator je STEM sajma koji će se održati 26. i 27.10.2018. u prostoru Tehničke škole N.Tesle u Vukovaru.


Cilj STEM sajma je približiti nastavnicima, profesorima i učenicima mogućnosti, potaknuti ih i motivirati za daljnji razvoj projekata, umrežiti dionike koji se bave STEM područjem i prenijeti već postojeća znanja i iskustva iskusnih organizacija i pojedinaca u STEM području. Osim toga, roditeljima, građanima i široj javnosti prezentirati rad škole i udruga i mogućnosti za djecu i mlade za formalno i neformalno obrazovanje u gradu Vukovaru.

PROGRAM
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Petak 26.10.2018.
---------------------------------
●11:55 | Otvaranje STEM Sajma
●12:10 | 1.Panel- Regionalni razoj Slavonije u IT i STEM području
●13:10 | 2.Panel- Izazovi edukacije formalnog i neformalnog obrazovanja
●14:50 | 3.Panel- Umrežavanje za IT projekte i STEM
●15:50 | Radionica: Uvod u game industriju / Razvoj videoigara
●16:40 | Otvorena radionica / Predstavljanje učeničkih radova i rada u zajednici

►Subota 27.10.2018.
---------------------------------
● 09-13h- Dan otvorenih vrata za STEM i IT projekte

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org