13.08.2019. naše volonterke s projekta Mladi za stare- Lisa Weigl i Michaela Url vodile su kreativnu radionicu izrade foto okvira.

Radionica je bila namijenjena osobama treće životne dobi a održana je u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Vuka iz Vukovara. Kroz ovakav vid radionica mladi pokazuju svoju solidarnost sa starijim osobama, ukazuju na značaj socijaizacije koja je prijeko potrebama osobama treće životne dobi, a ujedno je i edukacijskog karaktera.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org