13.08.2019. naše volonterke s projekta Mladi za stare- Lisa Weigl i Michaela Url vodile su kreativnu radionicu izrade foto okvira.

Radionica je bila namijenjena osobama treće životne dobi a održana je u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Vuka iz Vukovara. Kroz ovakav vid radionica mladi pokazuju svoju solidarnost sa starijim osobama, ukazuju na značaj socijaizacije koja je prijeko potrebama osobama treće životne dobi, a ujedno je i edukacijskog karaktera.

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org