U okviru projekta Progressed koji provodimo u partnerstvu s Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć, intenzivno nastavljamo s provedbom aktivnosti. Prva grupa trenutno pohađa 4. modul ECDL i od 17. siječnja počinje s tečajem engleskog jezika, dok druga grupa počinje s prvim modulom ECDL i nakon toga uključivanjem na tečaj engleskog jezika. Korisnici uključeni u edukativni program moći se intenzivnije uključiti u volonterski rad na kreiranju sadržaja portala progressed.eu i druge programe i aktivnosti koje provodimo te stjecati iskustvo za budući rad i jačati svoje poduzetničke vještine.  I dalje ohrabrujemo osobe s pravnom problematikom da u Centru za mir, Fra A.Tomaševića 32, mogu dobiti pravni savjet i  biti informirani o tematici diskriminacije kroz Info pult koji je otvoren u CZM VU.

 

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.