Studijska posjeta Dresdenu i Zittau organizirana je u sklopu projekta "Glazba bez granica". ispred Grada Vukovara sudjelovala je Maja Mihajlović, dok su ispred Gradske knjižnice Vukovar sudjelovali Vanja Sabo i Bojan Babinčak, ispred Udruge RARE sudjelovao je Toni Šarić. Sudionici studijske posjete imali su priliku prezentirati svoj rad, grad, suradnju gradskih uprava s nevladinim sektorom i obrnuto, te sudjelovati u kulturnom programu i radionicama na kojima se raspravljalo o različitim mogućnostima suradnje.Također su imali priliku čuti o o javno –privatnim partnerstvima u Njemačkoj, posjetiti donatore i nevladine udruge koje djeluju u kulturi, Gradsku knjižnicu u Zittau i Dresdenu te lokalnu administraciju i odjele za kulturu u Dresdenu i Zittau. Toni Šarić imao je priliku predstaviti DORF festival i u Dresdenu prikazati filmove.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org