Tijekom travnja naš volonter Ladislav Borka organizirao je 3 projekcije u Klubu mladih na kome su prikazani sljedeći filmovi: Seventh Seal (1957) SWE; Les 400 coups (1959)FRA; 8 I 1/2 (1960) ITA

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org