EVS volonteri Mirovne grupe mladih Dunav sudjelovali su na treningu po dolasku (On-arrival trening) koji je održan u Orahovici od 18.-22. srpnja 2013. Trening je organizirala Agencija za mobilnost i programe EU za sve inozemne volontere koji su u Hrvatsku došli preko Europske volonterske službe. Tijekom ovog treninga volonteri su imali priliku saznati više o samoj Europskoj volonterskoj službi, njihovim pravima i obvezama, steći veću sliku o samoj ulozi volontera i ulozi volontera u organizaciji domaćinu te o važnosti procesa učenja u EVS-u.Osim toga trening je prilika da se volonteri koji služe EVS u Hrvatskoj upoznaju, razmjene iskustva i kulturne različitosti,ali i da bolje upoznaju Hrvatsku.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org