Klub mladih MGMD je u sklopu projekta MOBMS-a završio besplatnu informatičku obuku za mlade u trajanju od 80 sati nastave podijeljene u 4 cjeline (modula): Korištenje računala i upravljanje datotekama (Windows), Obrada teksta (Word), Tablični kalkulator (Excel) te Informacije i komunikacija (Internet i e-mail) i steklo znanja i vještine rada na računalu.

23-je mladih je pohađalo informatičku obuku po modelu ECDL start paketa te su time povećani kapaciteti mladih za zapošljavanje i razvoj vlastitih sposobnosti u Vukovaru.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org