Tijekom veljače održane su 4 projekcije filmova- Un Chien Andalou, L´Age D´or (1929, 1930)ESP/FRA –...

Predstavnica Mirovne grupe mladih Dunav sudjelovala je na nacionalnom osposobljavanju za dugoročna partnerstva

...

Smanji dosadu - dovedi posadu u Voćarsku 17; 16.lipnja 2012. od 10 - 13 sati!....... Mirovna grupa

...

Mirovna grupa mladih Dunav , 9.5.2012. godine obilježava Dane Europe u Vukovaru i Den Haagu....

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org