Streets mapping

Projekt ima za cilj mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na razvoj i podršku samo-održive mreže glazbenika, strip i animacijskih umjetnika. Projektom i rezultatima umjetničke mreže, umjetnicima će biti omogućeno da podignu svoje znanje o različitim načinima umjetničkog izražavanja i te će dobiti nadahnuće iz različitih kulturnih i umjetničkih perspektiva i pozadina. Suradnja između različitih europskih umjetničkih scena rezultirati će kreativnim, interdisciplinarnim nastupima i proizvodima, čime se povećava, ne samo kvaliteta umjetničke produkcije svake scene, nego i mogućnost predstavljanja europskoj publici

  1. Puni naziv projekta: “Streets: mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi”
  2. Projektne aktivnosti

     6-dnevni tečaj za 12 mladih umjetnika o promoviranju umjetničkih proizvoda kroz europsku dimenziju;

     4 “Art Jam-a” koji će se održati u četri grada (Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), a u svakom gradu biti će uključeno 10 mladih umjetnika, 5 domaćih i 5 inozemnih;

     4 “Showcase-a” u četri grada, koji će se održati u okviru postojećih lokalnih festivala i biti će otvoreni široj javnosti kolega umjetnika, mladih i lokalnih kulturnih organizacija i institucija (4.000 posjetitelja, 80 umjetnika čega 28 međunarodnih);

     1 javna rasprava u Haagu u kojoj će rezultati projekta biti prezentirani s posebnim naglaskom na privlačenje pozornosti kulturnih dionika, ključnih aktera i institucija smještenih u međunarodnom okruženju u Haagu. Raspravu će moderirati osam stručnjaka sa područja kulture i kreativne, te se očekuje približno 100 posjetitelja;

     1 web stranica koja će se koristiti za povezivanje europskih kreativne scene, prikupljanje umjetničkih proizvoda koji proizlaze iz projekta, te će biti dostupna širokoj publici kolega umjetnika, organizacija i kulturnih poduzetnika;

     250 primjeraka DONAU, jedinog nizozemskog magazina posvećenog istočnoj i jugoistočnoj Europi, koji će upoznati nizozemsku javnost sa projektom i njegovim rezultatima;

     250 kopija "grafičkog dokumentarca" o različitim perspektivama i vizijama mladih kreativnih scena oko europskog kulturnog prostora, razvijenog od strane strip umjetnika koji će se podijeliti ključnim akterima i organizacijama na europskom kulturnom području;

     1150 DVD primjeraka sa rezultatima “Art Jam-a” i “Showcase-a”;

     Približno 10.000 promidžbenih materijala kao što su flajeri, plakati, brošure.

Očekivani rezultati

     Povećana kvaliteta u umjetničkoj proizvodnji naših mladih kreativnih scena, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima stjecanim tijekom tečaja, “Art Jam” i “Showcases” dešavanja;

     Povećana sposobnost ciljne skupine da promiče svoj ​​umjetnički rad kroz europsku dimenziju i učinkovito surađuje s međunarodnim kolegama umjetnicima;

     Razvoj održive mreže mladih kreativnih scena diljem Europe sposobne da pruži priliku mladim umjetnicima da promoviraju svoj ​​rad izvan svojih nacionalnih granica;

     Povećanje mogućnosti mobilnosti za mlade europske umjetnike i umjetničke proizvode, kroz promociju projekta i njegovih rezultata ključnim akterima i institucijama na području kulture, lokalno i međunarodno;

     Povećanje vidljivosti kreativnih scena i njihove važnosti u kulturnom razvitku Europe za specijaliziranu i ne-specijaliziranu široku javnost posjetitelja;

     Nadahnuti i potaknuti raspravu o europskom kulturnom prostoru;

     Povećana razina interkulturalnog razumijevanja među europskim kreativnim scenama.

trajanje projekta: od 01.01.2013. do 30.06.2014.

  1. Vodeći partner u projektu: Platform Spartak, Nizozemska
  2. Suorganizatori u projektu:  Generator, Srbija; CGE Erfurt, Njemačka; Mirovna grupa mladih Dunav, Hrvatsk

Ukupna vrijednost projekta: 107.600€

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.