Pokreni se

Cilj projekta je kroz edukativni program putem CEFE  treninga („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) povećati vještine i sposobnosti 20 mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje, te kroz provedbu programa volontiranja omogućiti za minimum 20 korisnicima prakticiranje naučenog radi stjecanja radnih navika i dodatnih socijalnih vještina i komunikacije kako bi se prevenirala socijalna isključenost mladih .

Korisnici projekta biti će mlade nezaposlene osobe od 17 – 29 godina s područja grada Vukovara i okolice koji pripadaju kategorijama nezaposlenih mladih.
Ukupan broj mladih koji će proći edukaciju, program volontiranja je 20 osoba i putem informiranja dostanih 120 osoba. Aktivnosti projekta: 
- program CEFE treninga za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja,
-  program volontiranja
-  trening iz volonterstva,
- izrada  CV i motivacijskim pisama za zapošljavanje
- edukaciju za izradu projektnih prijedloga
- INFO DESKSvim volonterima biti će osigurano mentorstvo, te uključivanje korisnika u samu provedbu projekta ( prikupljanje i distrubucija informacija) vezanih za zapošljavanje, poduzetništvo i samozapošljavanje kroz rad INFO DESKA.Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 70.000,00 kuna.
Projekt uključuje i rad volontera Europske volonterske službe u pojedinim aktivnostima projekta.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.