Naziv projekta: Mladi u poduzetništvu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Iznos dodijeljene potpore: 118.560,00

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Vukovar

Trajanje projekta: 1.10.2014. - 30.09.2015.

Cilj projekta:  
- kroz edukativni program putem CEFE  treninga  za trenere („Competency based Economies through Formation of Enterprise“) osposobiti 16 osoba za licencirane CEFE trenere,
 - kroz  održavanje CEFE treninga za nezaposlene povećati vještine i sposobnosti mladih s područja grada Vukovara i okolice za poduzetništvo i samozapošljavanje
- olakšati ulazak na tržište rada mladima kroz jačanje poduzetničkih vještina i znanja
- oformiti CEFE trening centar u Vukovaru


Nakon treninga za trenere  budući treneri odradit će praksu kroz održavanje CEFE start up biznis treninga za nezaposlene mlade i osobe koje povremeno rade i kroz održanu praksu steći licencu za CEFE trenere za start up tečaj. Oni će sami u parovima i kroz mentorstvo trenera i mentora kroz održavanje start up biznis treninga) povećati vještine i sposobnosti 60 mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje.
YPGD će oformiti CEFE treninga centar u Vukovaru za područje Republike Hrvatske i kroz koji će se provesti i  obuka izrade projektnih prijedloga kako bi se osigurala održivost projekta i CEFE trening centra.


 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.