Naziv projekta: Stvarajmo zajedno

Financijska podrška: Ministarstvo znanosti i sporta

Dodjeljen iznos: 75.000,00 HRK

Partneri na provedbi projekta: Osnovna škola Darda i Osnovna škola Nikole Andrića

Voditeljica projekta: Bojana Varnju

Sažetak projekta:

Cilj projekta je omogućiti djeci Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara, i Osnovne škole Darda sadržaje i programe koji kroz provedbu edukativnih i odgojnih programa omogoćuju stjecanja dodatnih znanja i vještina. Područja aktivnosti projekata vezana su uz poticanje na razvoj kreativnosti i stvaralaštva i koje direktno unapređuju život djece a kroz zajedničku komunikaciju doprinose razvoju socijalizacije, boljih međuljudskih odnosa a time indirektno utječju i na unapređenje kvalitete života djece i mladih, kako bi postali aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu nova znanja i vještine (znanstveno, umjetničko i tehnološko stvaralaštvo); te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

AKtivnosti projekta su

1) glazbene radionice - sviranja udaraljki ( perkusija);

2)lego radionice- slaganja kockica kojima se potiče mašta i motoričke vještine

3)kreativne radionice - izrade kreativnih predmeta

4) sportke radionice

5)eko radionice ispitivanje čistoće zraka i vode

6) pomoć u učenju

 

Aktivnost će se održati u razdoblju od 1.12.2014 - 15.kolovoza 2015. u Dardi i Vukovaru.

Ciljna skupina su djeca - u nepovoljnom položaju ( pripadnici romske nacionalne manjine i socijalno ugroženih obitelji), darovita djeca

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.