Naziv projekta: Klub kulture YPGD

Financijska podrška: Zaklada Kultura Nova

Dodijeljen iznos: 91.880,00 HRK

Voditeljica projekta: Ana Bučko

Sažetak projekta:Djelujući kao sociokulturni centar za mlade Klub realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Vukovaru, proizvodnji i participaciji u kulturi, razvoju nezavisne kulturne scene u gradu te promiču suvremeni audiovizualni izričaj i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji i potiču razvoj street art umjetnosti. Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti uključuju osiguravanje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje, organiziranje i provedbu koncerata, festivala, glazbenih, likovnih, video i foto radionica; prezentaciju umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima; produkciju street art aktivnosti te prakticiranje inovativnih oblika kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sessions, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje. Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga Kluba jest da proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i kulturno obrazovanje kao jedinstven prostor u Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija. Klub je ključan i utjecajan akter u kreiranju javnih kulturnih politika vezanih uz mlade.

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.