Naziv projekta: Youth for Youth

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe Eu/program Erasmus +

Iznos dodjeljenje potpore: 17.028,00 €

Razdoblje potpore: 1.6.2015.- 01.12.2016.

Partnerske organizacije: Asociación para la integración y Progreso de las Culturas Pandora

Sozialer Friedensdienst Bremen

O projektu:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima, koji  uključuje i podrazumijeva organiziranje i provedbu aktivnosti,  jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman mladih u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razmišljanje i pokretanje inicijativa, što jača i kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, i dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih i kroz direktan rad s mladima, organizirati aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti,  outdoor i outreach aktivnosti,  raditi s nezaposlenim mladim i  samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih .  Aktivnosti projekta uključuje i aspekte  neformalnog obrazovanja, informiranja mladih i jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih (tečaj poduzetničih vještina, izrade CV I motivacijskih pisama; informiranje vezano za mobilnost mladih, promociju EVS, Erasmus +  programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih  što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih.Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih  pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima   mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale  i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.