Naziv projekta: Solidarity to progress

Financijska potpora/ Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/ Program Erasmus +

Iznos dodjeljene potpore: 23.270,00 Eura

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2016. - 30.11.2016.

Partnerske organizacije: Asociacion Building Bridges

Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos

Dansk ICYE

Mission Locale de Villeurbanne

O projektu:

Cilj projekta Solidarnošću do napretkanam je poboljšati  kvalitetu i društveni život starijih osoba, djece i mladih, te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi,  podizanje svijesti njihove uže i šire okoline a naročito mladih ljudi o socijalnoj uključenosti, toleranciji,  društvene uključenosti i vrijednosti, jer će mladi ljudi biti ti koji je provoditi projekta kako za stare i nemoćne, tako i za druge djecu i mlade. Ideja je socijalno uključiti starije ljude iz Vukovara s mladima organizirajući različite aktivnosti za starije ljude, dok će te aktivnosti i projekt imati utjecaja na EVS volontere i mlade iz Vukovara, dajući im priliku da rade na različitim pitanjima i zajedno stvaraju i provode različite aktivnosti i programe koji će utjecati na njih same. Važno nam je potaknuti mlade ljude da budu više socijalno osviješteni i društveno uključeni kroz različite vidove projekta, potaknuti volonterstvo, kroz npr učešće u radu sa starijima, kroz društvene aktivnosti i na taj način kroz volonterstvo razvijati vještine potrebne za tržište rada mladih osoba( odgovornosti, točnost, osjećajnost, komunikativost, poduzetnost, razvojati osjećaj vrijednosti).
Glavne aktivnosti projekta: Pomoć u kući za stare i nemoćne, Društvene aktivnosti za starije osobe; Društvene aktivosti za mlade; Društvena aktivnosti za djecu; Promocija mogućnosti za mlade -  Sudjelovanje u organiziranju događaja, kampanja i promotivnih aktivnosti za mlade;  Interkulturalne večeri; Samostalni projekt EVS volontera-  svaki EVS volonter u okviru svoje volonterske službe razvit će svoju samostalnu aktivnost čime će steči kompetencije za direktno vođenje aktivnosti, razvit će se kreativnost i liderske vještine.
Projektom će se - unaprijediti kvaliteta življenja starijih osoba, djece i mladih u Vukovaru (broj i vrsta aktivnosti); ojačati socijalna kohezija u zajednici (uključenost EVS i lokalnih volontera;međugeneracijska solidarnost.  Poboljšati znanja i vještine mladih ( vrsta aktivnosti); Povećati kreativnost djece i mladih  ( vrsta aktivnosti i metodologija rada); Veća informiranost  mladih o mogućnostima za mlade - obrazovanje, razmjenama, treninzima, kampovima, volontiranje -  ( broj i vrsta aktivnosti); Kroz provedene kreativne  radionice, te radionice ojačane kompetencije i znanja , te iskustva mladih ; Osnažena i mladi za aktivniji angažman u zajednici i motivirani za uključeni u društvene aktivnosti ( samostalne aktivnosti volontera); Prevenirana socijalnu isključenost, marginalizanost  starih, djece i mladih

 

 

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.