Naziv projekta: Klub mladih- Smanji dosadu dovedi posadu

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Iznos programa : 360.000,00

Iznos programa po godini provodbe: 120.000,00

Partner na projektu: Grad Vukovar

Trajanje programa: 19.10.2015.- 19.10. 2018.

Trajanje projekta: 19.9.2015. - 19.10.2016.

Opći cilj: Kroz svakodnevni rad Kluba pružiti i omogućiti mladima sadržaje i programe koji  kroz provedbu edukativnih, informativnih, kulturno umjetničkih,  i sportskih aktivnosti omogućuju stjecanja dodatnih znanja i vještina, potiču  mlade na odgovornost, društveni angažman, aktivizam, unaprjeđuju zdrave stilove života mladih u gradu Vukovaru, educiraju te potiču kreativnost i umjetnički angažman djece i mladih, te pružaju mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena.

Specifični ciljevi: Specifični ciljevi
•    socijalizirati mlade kroz organiziranje slobodnog vremena za mlade
•    Poboljšati znanja i vještine , kompetencije i iskustva mladih
•    Povećati kreativnost mladih  
•    Osnažiti mlade za aktivniji angažman u zajednici i motivirati ih za uključivanje u društvene aktivnosti i mobilnost mladih

Aktivnosti u Klubu mladih uključuju provedbu aktivnosti kroz programe Obrazovanja i informatizacije, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura i mladih i slobodno vrijeme, mobilnost , informiranje i savjetovanje.

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.