Naziv projekta: Klub kulture YPGD

Financijska podrška: Zaklada Kultura nova

Dodijeljen iznos: 83.583,00 HRK

Sažetak projekta:

Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru, u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audivizualni izričaj, i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji, potiču razvoj street art umjetnosti.

Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista,koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje.

Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, njihovo umrežavanje na lokalnoj i međunarodnoj razini kroz razmjene umjetnika i djela, organiziranje i provedu festivala i glazbenih i likovnih radionica, glazbenih radionica; prezentacija umjetničkih radova i proizvoda nastalih u Klubu; sudjelovanja mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima, produkciju,street art aktivnosti, te prakticira inovativne oblike
kulturnih aktivnosti - art jamm, jam sassion, radionice perkusija, digitalno crtanje, strip, grafitiranje, mandala crtanje.

Kroz ove aktivnosti Klub pruža jedinstveno mjesto za razvoj i afirmaciju nezavisne kulture i kulture mladih, te kontinuiranu materijalnu i ljudsku platformu za razvoj kulturnog potencijala,novih projekata, te potiče kulturnu afirmaciju umjetnika. Društvena uloga ovog kluba što osim proizvodnjom i produkcijom potiče interes za suvremenu kulturu i i kulturno obrazovanje kao jedinstvenog prostora u gradu Vukovaru, ali i aktivno kulturno djelovanje i kritičko preispitivanje kulture kod novih generacija.

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org

QuestionPro provides free survey templates for Customer Satisfaction, Human Resources, Marketing, Health Care, Customer Service, Academic Evaluation, and Community surveys.