Pozivamo građane Vukovara da se uključe u izložbu fotografija svog viđenja grada Vukovara svojim autorskim fotografijama grada Vukovara kroz izložbu „Vukovar u očima 7 generacija Vukovaraca“ (8-12- godina; 12 - 18 godina; 18 - 30 godina; 30- 40 godina, 40 - 50 godina, 50- 60 godina, 60 +).  Izložba će se održati 10.08.2018. u Vukovaru.


Autori koji žele izložiti svoje autorske fotografije ( 5 fotografija po vlastitom izboru) dužni su iste donijeti osobno na CD, USB sticku u MGM Dunav ( Voćarska 17) ili poslati mailom iskaz interesa u kome će navesti svoj kontakt. Sva pitanja dostupna su na 095 915 64 23. Poziv je otvoren zaključno s 7.08.2018.
Autorske fotografije će se koristiti uz izričito dopuštenje autora ( za maloljetne osobe uz dopuštenje roditelja) samo za navedenu izložbu i  MGM Dunav nema ih pravo koristiti bez dozvole autora.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org