Mirovna grupa mladih Dunav i ovo je ljeto uspješno završila s provedbom ljetnih aktivnosti u sklopu svojih projekata.

 Projekti i aktivnosti su financirani od strane programa Erasmus +, Grada Vukovara, Zaklade Kultura nova, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te MInistarstva vanjskih i europskih poslova. Na projektima je sudjelovalo 12 volontera iz 6 europskih zemalja: Moldavije, Turske, Latvije, Grčke, Španjolske te Gruzije. Tijekom 2 mjeseca boravka u našem gradu volonteri su samostalno osmišljavali i provodili aktivnosti tri puta tjendo na vukovarskoj Adi, te u Klubu mladih. U aktivnostima su najviše uživala djeca koja su tijekom aktivnosti uvježbavala i svoje znanje engleskog i španjolskog jezika. Petkom su se održavale interkulturalne večeri na kojima su volonteri predstavljali bogate kulture i tradicije zemaja iz kojih dolaze, a posjetitelji, mladi grada Vukovara imali su prilike probati i njihove tradicionalne specijalitete. 09.kolovoza u suradnji s njemačkom udrugom AWP u sklopu projekta "Art of Danube" na Dunavskoj šetnici organizirali smo izložbu najduže slike Dunava na svijetu. 10.og kolovoza u centru grada Vukovara proslavili smo i Međunarodni dan mladih uz bogat program za djecu i mlade i izložbu autorskih fotografija "Vukovar u očima 7 generacija."
Ponosni smo na ovaj projekte jer su upravo ovakvi projekti značajni za našu lokalnu zajednicu, za promicanje interkulturalnosti, cjeloživotnog učenja, kreativnosti i socijalizacije.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org