U sklopu projekta "Za jedno- ZAJEDNO!" provodimo edukaciju Office 365. Cilj edukacije je razviti organizacijske, prezentacijske i produktivne vještine korištenjem Microsoft Office365 paketa alata kroz 40 sati programa. 

Edukacija uključuje slijedeće segmente:

o Osnovna terminologija korištenja paketa alata Microsoft Office365
o Osnove Microsoft Word programa
o Osnove Microsoft Excel programa
o Osnove Microsoft PowerPoint programa
o Prezentiranje naučenog materijala putem Microsoft PowerPoint-a

Vrijeme održavanja edukacije u svibnju:

18.5.2021. - 10-12h
20.5.2021. - 10-12h
25.5.2021. - 10-12h
27.5.2021. - 10-12h

Mjesto održavanja edukacije je novi Društveni centar u Borovo Naselju nasuprot bazena na adresi Trg Držena Petrovića 2, a edukacija je prilagođena svim uzrastima i potpuno je besplatna!

Ako ste novi korisnik Office-a 365 ili se želite podsjetiti kako u Excelu napraviti funkcionalnu tablicu ili odličnu prezentaciju u Power pointu, prijavite se na edukaciju na linku. Požurite jer je broj mjesta ograničen!

 

 

Projekt “Za jedno –Zajedno” financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 u okviru poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice, te sufinancira iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge . Ukupna vrijednost projekta je 1.988.842,53 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 1.491.631,90 HRK.

 

                         Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

                                    Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade RH

                        Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Mirovne grupe mladih Dunav

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org