Kroz projekt "raSTEM - Razvoj STEM-a u Vukovaru" sudjelovali smo u studijskom posjeti Dublinu!

U razdoblju od 19. travnja do 22. travnja 2023. godine u sklopu projekta "raSTEM - Razvoj STEM-a u Vukovaru", organizirana je studijska posjeta u Dublin kako vi predstavnici partnera na projektu bili upoznati sa primjerima dobre prakse. Usklopu projekta, grupa je posjetila Incognito Escape Room, Engineers Ireland, Trinity College, kao i TOG Hackerspace kako bi se upoznali sa aktivnostima i edukacijma na polju STEM-a. Posjeta je bila izuzetno uspješna, ostvareni su odlični kontakti što otvara vrata za nove projekte, suradnju i povezivanje partnera na projektu sa organizacijama i institucijama koje smo upoznali u Dublinu. 

 

Aktivnost je provedena kao dio projekta "raSTEM - Razvoj STEM-a u Vukovaru"

Partneri na projektu:
1.    Vura d.o.o. -  Razvojna agencija Vukovar
2.    Europski dom Vukovar
3.    Gimnazija Vukovar
4.    Tehnička škola Nikole Tesle
5.    Sveučilište u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
6.    Grad Vukovar


Iznos dodijeljene potpore: 2.701.797,26 HRK ( od čega je EU sufinanciranje 85 %  - 2.296.527,67 HRK  i 15 % Državni proračun RH s pozicije Ureda za udruge Vlade RH -  405.269,59 hrk)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
           Projekt je financirao Ured za udruge Vlade RH
       Sadržaj objave isključiva je odgovornost MGM Dunav

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org