Povodom Međunarodnog dana mladih naši volonteri Europskih snaga solidarnosti pripremili su izložbu na temu priča solidarnosti. Njihovu izložbu donosimo i u digitalnom obliku.Izložba je dostupna ovdje.

Osim u digitalnoj formi- u obliku filma izložba se bila izložena u prostoru Mirovne grupe mladih Dunav, 10.08.2023. te u Hotelu lav na kavi s medijima. Nadamo se da će Vas izložba inspirirati za volontiranje i solidarnost.

 

 

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org