Mreža mladih Hrvatske organizira Info dane mreže za mlade u Osijeku dana 29 i 30. listopada 2009. .Program će se održati u prostoru Gradkse knjižnice Osijek i Volonterskom centru Osijek Kardinala A. Stepinca 15/1 s sljedećim programom:

Četvrtak, 29. listopada
12.00h, Gradska knjižnica, Europska avenija 24: Konzultacije Mreže mladih Hrvatske s predstavnicima jedinica regionalne i lokalne samouprave o provedbi Zakona o savjetima mladih
18.00h, Volonterski centar Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 15/1: Javna tribina:Fokus:mladi ? aktivno sudjelovanje mladih kao ključni korak prevencije ovisnosti

Petak, 30. listopada
10.00h, Volonterski centar Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 15/1: Sastanak Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske i članica iz Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (zatvoreni sastanak)
13.00h, Volonterski centar Osijek, Kardinala Alojzija Stepinca 15/1: Sastanak Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske i organizacija mladih iz Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Detaljan program dostupan je stranici MMH

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org