Od 1.06.2009 do 1.07.2009 sve aktivnoasti su obustavljene zbog obnolve prostora.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org