Mirovna grupa mladih Dunav dobila je donaciju od zaklade Slagalica te je 22.07.2009 potpisala ugovor o donaciji u Gradskoj vjećnici Grada Vukovara na kojoj su nazočili dogradonačelnik Željko Pinjuh, gospođa Branka Keselj, ravnateljica zaklade Slagalice, i Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav iz Vukovara.Projekt pod nazivom "Dunaviada" provodi se u cilju poticanja većeg angažmana mladih, aktualiziranje problematike mladi, te doprinjeti razvoju volonterstva među mladima, i poboljšanju kvalitete življenja u našoj lokalnoj zajednici. U sklopu projekta biti će organiziran petodnevni volonterski kamp koji će u prostoru MGMD okupiti 16 mladih osoba. Sudionici kampa osim što će imati priliku naučiti se praktičnim vještinama pripreme obroka, uređivati će prostor Mirovne grupe mladih Dunav, kupalište Adu i gradsku plažu, organizirati će i provesti športske i kreativne radionice za mlade na otoku Adi, istražiti i dokumentirati o tome kako mladi žive u Vukovaru.

O detaljima provodbe projekta koji započinje noćas  informirat ćemo vas na našim stranicama, pratite nas i dalje...

Objava na stranicama Grada Vukovara

Objava u Vukovarskim novinama

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org