MGMD je sudjelovala na seminaru za osposobljavanje mentora volontera Europske volonterske službe (EVS Mentori) u sklopu programa EU Mladi na djelu održanog u Termama Tuhelj 28.-30. ožujka u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU.

Cilj seminara je bio upoznati udruge mladih koji imaju EVS volontere kako da se osposobe za kvalitetnu potporu mentora u životu volontera i razmjenu iskustava i praksi s drugim udrugama. Sudionici su dobili potrebna znanja i vještine koje mentor volontera treba da posjeduje te se upoznali sa ulogom mentora u procesu izrade Youthpass certifikata za EVS volontera. Zaključeno je da će se u budućnosti planirati daljnje razvijanje sposobnosti mentora kao nadogradnja postojećeg seminara. Seminar je podržan od strane Agencije za mobilnost i EU programe

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org