Mirovna grupa mladih Dunav

Službeno je registrirana 03.02.1998. godine.

Misija  i ciljevi udruge su:
•    kroz različite programe omogućiti vlastiti razvoj i izgradnju osobnosti, te promovirati rad mladih i emancipaciju individualizma i osobnih sloboda građana
•    aktivirati i unaprijediti potencijale pojedinaca i društvenih grupa u cilju razvoja održive zajednice
•    Afirmacija, poticanje kreativnosti i aktivnog angažmana djece i mladih u svim područjima društvenog života

Udruga je osnovna s ciljem:
•    Potpora razvoju civilnog društva, volonterstva i aktivnom djelovanju djece i mladih
•    Promicanja i potpore cjeloživotnom učenju i izvaninstitucionalnom obrazovanju
•    Promicanja i razvoja slobodne, nezavisne suvremene kulture
•    afirmiranja suvremene kulturno-umjetničke prakse
•    Stvaranje nezavisnog medijskog prostora
•    promocija, razvoj i unaprjeđivanje ljudskih prava i sloboda;
•    vladavina prava i suzbijanje diskriminacije
•    unaprjeđivanje i poštovanje kulture mira i nenasilja;
•    izgradnja i jačanje međunacionalnih odnosa i suradnje;
•    socijalno-ekonomsko-kulturni razvoj slabije razvijenih zajednica i područja;
•    razvoj i unaprjeđenje prekogranične, međunarodne razvojne suradnja i solidarnosti
•    Pružanja potpore razvojnim projektima društvene reintegracije i ruralnog razvoja, te društvenog poduzetništva
•    Razvoja i pružanja socijalnih usluga
•    Poticanja socijalnog partnerstva i međusektorskog djelovanja i razvoja međusektorske suradnje
•    Humanitarno djelovanje, sukladno posebnim propisima i zakonima

Mirovna grupa mladih ″Dunav″, je neprofitna, nevladina organizacija koja djeluje na području Grada Vukovara i šire okolice, na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou usmjerena na rad s mladima i za mlade. 


Imamo višegodišnje iskustvo u radu sa mladima i odlične kontakte sa velikim brojem tuzemnih i inozemnih institucija, organizacija i mreža. MGMD „Dunav“ je dobitnica priznanja "Otisak srca" Vlade Republike Hrvatske za poticanje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.
Jedna smo od rijetkih  udruga u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja ima trajnije oblike međunarodne suradnje i razmjene  i jedna smo od akreditiranih udruga s područja Vukovarsko srijemske županije za slanje, primanje i koordinaciju volontera putem EVS (Europske volonterske službe) od 2003, te Europskih snaga solidarnosti od 2020 godine.
Program rada Kluba mladih provodimo od 1999 godine. a od 2011 Klub djeluje pod nazivom Smanji dosadu dovedi posadu. Ukupan broj korisnika Kluba mladih na godišnjoj razini je oko 300 direktnih korisnika kroz program svakodnevnog rada kluba, radionica, izložbi, društevenih aktivnosti i kulturno umjetničkih aktivnosti.
Aktivni smo u provedbi programa Mladi na djeju/ Erasmus + – 2010 proveli smo trening kurs za omladinske radnike, lidere i volontere za korištenje Socijal Software i Web 2.0 tools-a, za 24 mladih iz 14 država. Projekt je financirala EACEA kroz program YIA. "Social Software for You Too (SOSO 4U2). Prošle godine uspješno proveli trening WE bet on our net za mlade iz regiona i EU: Od  2009 godine kroz EVS volontiralo je 24 volontera u napoj organizaciji te smo 5 osoba iz Slavonije poslali na EVS u Portugal, Španiju, Veliku Britaniju, BIH.


Osim Erasmus + programa proveli smo sljedeće projekte iz EU fondova:
CARDS regionalni projekt kroz koji smo proveli edukaciju za razvoj poduzetništva povratnika i izbjeglica – 2007
PHARE – Budi aktivan – angažiraj se! - unaprijeđene komunikacijske i socijalne vještine i povećanja integracije mladih u aktivnu radnu snagu i društvo općenito, unaprijeđena znanja i dodatne stručne vještine (obrazovni programI učenja stranih jezika i računalnih vještina-ECDL) – 2009.

Višekorisnička IPA program - kroz projekt  „Music without borders“ kojeg je nositelj Kultur aktiv iz Njemačke, uz partnere iz IPA zemalja-  Generator iz Vranja,Srbija, i Taksirat iz Skopja, Makedonija.
IPA program - projekt – Nasilje. Ne, hvala!  -  u partnerstvu  s PRONi centrom za socijalno podučavanje
2000- 2023-  programi i projekti vezani za izgradnju mira, nenasilno djelovanje, prevencije ovisnosti, rad s djecom i mladima („Rastimo zajedno“,Djea za mir i nenasilje, Pružimo ruke i rastimo  zajedno, Naša dječja prava, Volontiranje je zakon“, Ne nasilje i mnogi drugi

2013 nositelji smo i provoditelji IPA projekta „Otvorena učionica“ koji se do veljače 2015. provodio s ciljem veće uključenosti u odgojni-obrazovni sustav pripadnika romske nacionalnosti, pružanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju i razvoj kapaciteta pripadnika romske nacionalne manjine za pomoćnike u nastavi, te učitelja čime su ojačani kapaciteti škola i romske populacije općenito. Partneri su bili OŠ Darda, Udruga žena Romkinja Romsko srce i Udruga Romkinja Kašmir iz Belišća. Ugovorno tijelo Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt je upravo realiziran na način da je nakon obuke romskih pomagača, organiziran produženi boravak za djecu OŠ Darda a koji je uključio preko 300 direktnih korisnika.Nakon završetka projekta partnerskoj organizaciji Romsko srce je odobren novi IPA projekt gdje su nastavili s organiziranjem i produženog boravka kao jedne komponente projekta u OŠ Darda i OŠ Jagodnjak.  Osim toga Mirovna grupa mladih Dunav raspolaže vlastitim suvremeno opremljenim prostorom za realizaciju ove vrste aktivnosti  55 m2., te stručnim kadrom i iskustvom u provedbi sličnog projekta kroz IPA program u Osječko baranjskoj županiji tj. Direktno OŠ Darda.

Kroz suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva proveli smo projekt međunarodne razvojne pomoći s udrugama Centar za omladinski razvoj iz Novog Sada/Srbija i Pronijem Brčko/Bosna i Hercegovina u 2010 godini.
2011 proveli smo projekt Progressed u partnerstvu s Centrom za mir, pravno savjetovanje i psihosocijalnu pomoć a koji je bio usmjeren najačanje kapaciteta socijalno ugroženih osoba i mladih za zapošljavanje (pravno savjetovanje, ECDL obuka, engleski jezik, poduzetničke vještine prema CEFE modelu obuke za poduzetništvo, praktičan rad kroz volontiranje i dvomjesečno zapošljavanje 23 korisnika na stjecanju radnog iskustva u poduzećima, odjelima jedinica lokalne samouprave, nevladinim udrugama. Projekt je financirala UNICREDIT fondacija.

Također kroz program EU Kultura 2007- 2013 proveli smo projekt Street mapping.
Agencija za mobilnost i EU programe nominirala ja naš projekt DUNAVIJADA“ za European Youth Award – za najbolje proveden socijalni projekt u RH u 2010 godini.

2019 -  2023 – provedeno 23 projekata direktno kao nositelji projekta, te dodatno uključeni u 7 partnerskih projekata na međunarodnoj razini.
2020 -  2023. Proveli smo  2 ESF projekta – Za jedno- Zajedno – koji je uključio 13 partnerstava u upravljamo društvenim centrom u  kome se provodi 9 programa, te do svibnja 2023.  projekt raSTEM -  Razvoj STEM u Vukovaru u sklopu kojeg su osnažene 2 partnersku udruge na području grada na provedbi STEM projekata, otvorenen je Escape room, te opremljeno 2 kabineta- znanstevni i tehničko robotički.

U istom razdoblju proveli smo i 3 Erasmus+ projekta kao partneri inozemnim organizacijama od kojih ističemo Smashing Times International Centre for the Arts and Equality, Dublin, Irska
MGM Dunav je Eurodesk multiplikator Agencije za mobilnosti i programe EU za EURODESK, te ambasador za program Europskih snaga solidarnosti

2022/2023 proveli smo projekt ActivN(G)O - u partnerstvu s Veslačkim klubom Iktus, Vaterpolo klubom Vukovar, Centrom za poduzetništvo i udrugom ECCO iz Norveške uz financijsku potporu Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP Grantova

Dosadašnji donatori -
IRC, UNHCR, OSCE, AED, OTI, USAID, Die Schwelle, CARE International, Europska Komisija- CARDS program, PHARE program i IPA program, Dansko ministarstvo vanjskih poslova, Finsko Veleposlanstvo, Veleposlastvo UK, BRZ Wien - Bundesrechenzentrum Wien,Austrijska Mirovna Udruga (APS - Austrian Peace Service), Dansko ministarstvo vanjskih poslova, EACEA - kroz program Mladi na djelu, Agencija za mobilnost i programe EU. Veleposlanstvo USA:, Veleposlanstvo Australije, IBO - Internationale Bouworde (Nizozemska), Ministarstvo kulture, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vukovarsko – srijemska županija, Grad Vukovar, IOD  Hrvatska, Vupik d.d.,HEP,  Velepromet d.d, , Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za Udruge, Zaklada Kultura Nova, Ministarstvo rada, Zaklada Hrvatska za djecu i brojni drugi donatori i pojedinci

Do sada provedeno
- 26  uspješnih godina postojanja i rada udruge
- više od 250 uspješno realiziranih projekata
- više od 600 uspješno izvedenih akcija
- preko 70 održanih radnih i volonterskih kampova
- više od 800 volontera i volonterki
- oko 15 000 korisnika direktno ili indirektno uključenih u projekte, programe i rad udruge
- više od 100 uspješno razmijenjenih volontera i volonterki putem različitih volonterskih programa
- jedni od osnivača  i članova mreže SEEYN (Mreža mladih Jugoistočne Europe),  te članice mreže EURORESO.
-surađujemo s više od 350 partnerskih i prijateljskih organizacija
- - za poticanje i razvoju volonterstva u Hrvatskoj 2001 god. od Vlade RH dobili smo Zahvalnicu "Otisak srca"
- prostor udruge opremljena glazbeno vježbalište, glazbeni studio za snimanje i glazbena oprema za bendove i nastupe
- opremljena informatička učionica, escape room i tehničko robotički kabinet, društveni centar u sklopu Sportskih objekata Vukovar u dvorani "Danijel Rehak",
- proevedeno preko 300 edukativnih programa ( CEFE, programiranje, robotika, volonterstvo, nenasilna komunikacija i izgradnja mira, obuka romskih pomagača za rad u produženim boravcima i nastavi, poduzetništvo, upravljanje udrugama i financijsko poslovanje)
- izrađen kurikulum za obuku romskih pomagača za rad u produženim boravcima i nastavi) - - ISBN: 978-953-58639-0-8. i priručnik Me youth -  u okviru istoimenog projekta, autorice Marinele Dropulić Ružić ( Obrt Meraklis) -ISBN 978-953-58639-1-5

Neke od partnerskih i suradničkih organizacija i institucija s kojima surađujemo: Grad Vukovar, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara,Zavod za zapošljavanje u Vukovaru, Vukovarsko-srijemska županija, IAN (Međunarodna mreža pomoći, PRONI Centar za socijalno podučavanje, Srednje škole u gradu Vukovaru (Gimnazija Vukovar, Ekonomska, Tehnička i Obrtnička), Viša umjetnička škola Ottersberg iz Njemačke, Knjižnica Vukovar, Centar za mir, pravno savjetovanje i  psihosocijalnu pomoć Vukovar, Bosino Vukovar, Regionalni info centar za mlade Osijek i Vukovar Proni Brčko, Centar za omladinski rad Novi Sad, Generator Vranje, Taksirat Skopje, Platform Spartak/Den Haag/Nizozemska, Udruga žena Romkinja Romsko srce, Udruga Kašmir, Osnovna škola Darda, Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar, Veslački klub iktus, Centar za poduzetništvo Osijek, Vaterpolo klub Vukovar, Sportski objekti Vukovar, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Zeleni Osijek, Samopozitivno Vinkovci, Hrvatski Crveni križ Vukovar, VURA d.o.o., Hrvatski dom Vukovar, Udruga Tko se boji sutra još,

Predsjednik i zastupatelj: Saša Bjelanović

Predsjednica Upravnog odbora i zastupateljica: Martina Uglik

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Hrvatska
Tel./fax.: +385 (0)32 414-633
URL: www.ypgd.org
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
FB: www.facebook.com/Y.P.G.D.Vukovar/
OIB: 21548040773
MB: 1348558
IBAN: HR1523600001101603395 (Zagrebačka banka)
SWIFT: ZABAHR2X
Registar: Ured državne uprave Vukovarsko srijemske županije
RNO broj: 0016551