Mirovna grupa mladih Dunav

MGMD se bavi promicanjem civilnoga i demokratskog društva zasnovanom na kulturi nenasilja, tolerancije, te poštivanja ljudskih prava. Stoga su i naši dosadašnji projekti uključivali podržavanje dijaloga mladih različitih etničkih pripadnosti, pružanje adekvatne neformalne edukacije, učenje o ljudskim pravima, uključivanje mladih u postojeće programe Republike Hrvatske za djecu i mlade.

Neki od provedenih projekata i aktivnosti su: Projekt ˝Građanska edukacija i Vijeće mladih, Seminar ˝Škola tolerancije˝; Radionice engleskog i njemačkog jezika; Ljetni kamp ˝Underground 2005˝; Zahvaljujući organizaciji mladih iz Danske "Next Stop Denmark" i logističkoj potpori Mirovne grupe mladih "Dunav", u gradu Vukovaru je od 24.07 - 07.08.2005. boravilo oko 50 studenata iz raznih zemalja Europe, Afrike, Azije i Amerike. Kroz kreativne aktivnosti i intenzivnu nastavu prošli su četiri tečaja sa temama: "Nacionalizam i uloga intelektualaca", "Eko-aktivizam", "Nezaposlenost mladih" i "Revolucionarni pokreti"; U 2005 provodili smo edukaciju u srednjim školama ˝Građanska edukacija" u Vukovaru  kroz potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.  Projekt "Info panoi"- postavljanje info panoa u svim srednjim školama u Gradu Vukoaru putem kojih smo informirali mlade   bitne mladima (mogućnosti daljnje edukacije, putovanja, sudjelovanja na seminarima, konferencijama, radnim kampovima, radionicama, akcijama i sličnim aktivnostima za mlade); Projekt Art Connected II i III; Klub mladih – aktivnosti kluba mladih provodimo kontinuirano već 8 godina, 4 godine financirani je od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Vukovarsko srijemske županije, te njemačke organizacije Die Schwelle; Komadić umjetnosti  - donator MZOŠ i Die Schwelle, međunarodna razmjena; Tijekom 2007. realizirali smo CARDS regionalni projekt- edukacije nezaposlenih povratnika, prognanika i izbjeglica kroz koji smo otvorili Edukacijski centar sa licencom ECDL testnog centra. Edukacijski centar opremljen je suvremenom tehnologijom za izvođenje  tečajeva računala, socijalnih vještina i poduzetništva. Iste godine u suradnji sa Gradom Vukovarom a uz donaciju USAID-a otvorili smo 20 internet pointa sa uslugom besplatnog interneta za sve građane. 2008 g.  U partnerstvu s VIMIO -om kroz PHARE 2005 proveli smo ECDL edukaciju za 60 korisnika projekta – za nezaposlene osobe
Projekt Školica i za nas – osnaživanja djece romske nacionalnosti i socijalno ugroženih obitelji – donatori MOMBS i MZOŠ;
u 2008 proveli smo i projekt Kluba mladih, Rastimo zajedno – rad s djecom socijalno ugroženog statusa i romskom populacijom,
U 2009 – proveli smo aktivnosti Kluba mladih; Informatičku obuku mladih, glazbene radionice, održali 2 javna nastupa, ugostili EVS volontera iz Poljske koji je volontirao u Klubu mladih, Organizirali radni ljetni kamp na otoku Adi u sklopu građanske inicijative Dunaviada, aktivno sudjelovali u praćenju rada mladih, organizirali edukaciju za mlade – prevencija ovisnosti.

Tijekom dugogodišnjeg rada, kroz provedbu brojnih projekata, stekli smo dragocjeno iskustvo u radu sa djecom i mladima, te ostvarili brojne pozitivne kontakte s organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Sudjelovali smo u procesu kreiranja Nacionalnog Programa djelovanja za mlade. U partnerstvu sa PRONI Centrom za socijalno podučavanje izradili smo Županijski Program djelovanja za mlade. Redovito potičemo sve mjerodavne institucije na rad sa mladima i na implementaciju donesenih programa.

Jedina smo udruga u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja ima trajnije oblike međunarodne suradnje i razmjene. Kroz primjerice European Voluntary Service – z akoju imamo Akreditaciju kao sending i hosting organizacije - što nam omogućuje upućivanje mladih iz Vukovara na programe razmjene, kao i  primanje mladih iz Europe na  boravak i volontiranje u našem gradu.

Brojni donatori u tijeku našeg dugogodišnjeg rada bili su nam: IRC, UNHCR, OSCE, SOROS Hrvatska, AED, OTI, Die Schwelle, CARE International, Children on Stage, Europska Komisija, Veleposlanstvo Amerike, Britanije, Austrije, Veleposlanstvo Australije, Finska Ambasada, Hrvatska Vlada i Ministarstva, Lokalna i regionalna samouprava, CRO Adria, BAG, SEEYN - South East European;  Youth Network (Mreza mladih Jugo-istocne Europe), BRZ Wien - Bundesrechenzentrum Wien, Odsjek za mladez pri MOBMS-u (Ministarstvo obitelji, branitelja i medjugeneracijske solidarnosti), Austrijska Mirovna Udruga (APS - Austrian Peace Service), Dansko ministarstvo vanjskih poslova, USAID, te financiranje kroz programe CARDS, PHARE 2005.

Predsjednik: Saša Bjelanović
Upravni odbor:

  • Saša Bjelanović
  • Martina Uglik
  • Ana Bučko
  • Siniša Stanivuk
  • Saša kunić

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Hrvatska
Tel./fax.: +385 (0)32 414-633
URL: www.ypgd.org
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
FB: www.facebook.com/Y.P.G.D.Vukovar/
OIB: 21548040773
MB: 1348558
IBAN: HR1523600001101603395 (Zagrebačka banka)
SWIFT: ZABAHR2X
Registar: Ured državne uprave Vukovarsko srijemske županije
RNO broj: 0016551