Projekti

Trajanje projekta: 1.1.2022.-31.12.2022.

Financijska potpora: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Iznos potpore: 75.000,00 kn

Trajanje projekta: 1.1.2022.-31-12-2022.

Financijska potpora:Grad Vukovar

Iznos potpore: 10.000,00 hrk

Trajanje projekta: 1.1.2022.-31.12.2022.

FInancijska potpora: Grad Vukovar

Iznos potpore: 12.000,00 kn

Naziv projekta:Tvornica kreativne i kulturen industije- KIK

Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2022. ( I godina provedbe)

Iznos dodjeljene potpore: 99.500,00 ( po godini)

Financijska potpora:Zaklada Kultura nova

Trajanje projekta: 08.11.2021. – 31.10.2022.
Financijska potpora: Zaklada Hrvatska za djecu

Iznos potpore Zaklade Hrvatska za djecu: 49.000,00 hrk

Sufinanciranje: 26.570,00 hrk