Naziv projekta: Ljetne igre za djecu i mlade

Broj projekta: 2017-1-HR01-KA105-035328
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.05.2017.- 30.09.2017.

Iznos dodijeljene potpore: 18.633,00 €

Partneri:
Ville de Nevers

AGAPEDIA Jürgen Klinsmann Stiftung gGmbH -
Lélektér Alapítvány
Associazione Culturale Strauss

ASSOCIACIO OBRE'T'EBRE

Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Przedsiebiorczego


O projektu:
Projekt Ljetne igre za djecu i mlade je kratkoročni projekt Europske volonterske službe u kojoj će sudjelovati 11volontera tijekom ljetnog razdoblja ( srpanj-kolovoz ) u gradu Vukovaru.
Cilj projekta je u Vukovaru koji je sam po sebi multietnička sredina kroz program za djecu i mlade osigurati stjecanje kompetencija i vještina mladih u radu s djecom i mladima, potiče poboljšanje kvalitete rada s mladima , otvara međukulturalni dijalog, promiče aktivno građanstvo, društvenu uključenost i solidarnost a samim tim osigurava jačanje kompetencija i stupnja ključnih kompetencija za tržište rada. Veći broj volontera i uključenost mladih ih različitih EU zemalja doprinosi međunarodnoj dimenziji aktivnosti mladih.
Projektom će se osigurati i povećati kvaliteta aktivnosti i sadržaja za djecu i mlade u gradu Vukovaru u dvomjesečnom razdoblju što je veoma bitno za grad Vukovar i potreba lokalne zajednice tijekom ljetnog razdoblja jer veliki broj obitelji s djecom i mladima nije u mogućnosti osigurati odlazak na ljetovanje. Aktivnosti koje će biti provedene tijekom provedbe projekta : organiziranje i provedba likovnih i kreativnih radionica za djecu i mlade na otvorenom – kupalište Ada / gradska plaža;  Promocije EVS i programa Erasmus+
- priprema i održavanje radionica na otvorenom za mlade  - street aktivnosti, sportske aktivnosti, igranje društvenih igara,  interkulturalne večeri za mlade; organizacija i provedba VukoArt festivala ; obilježavanje Međunarodnog dana Mladih 11.8.2017. ,  
- snimanje  i publiciranje filma o ljetnim događanjima u Vukovaru
 Ovaj projekt daje priliku mladima da rade zajedno (volonteri EVS + volonteri iz zajednice), stvaraju i razvijaju različita umjetnička djela (likovna, audiovizualna) koja će imati priliku iskazati Na VukoArt festivalu , te kroz organiziranje direktan rad na otvorenom u lokalnoj zajednici.