Projekt Produženim boravkom jednogodišnji je pilot projekt Mirovne grupe mladih Dunav.Osnovni cilj projekta je pružiti podršku razvoju osnovnoškolskoj djeci kroz sustavnu pomoć u usvajanju školskih sadržaja, kreativnom izričaju, integraciji, stvaranju radnih navika kroz svakodnevni rad produženog boravka. U produženom boravku djeci se pruža sustavna individualna i grupna podrška pri usvajanju gradiva, pisanju zadaće, a osim toga planirane su i edukativne i kretivne radionice kako bi se preveniralo međuvršnjačko nasilje, promicala tolerancija i povećala razina socijalizacije među djecom. Kreativno-edukativni program obuhvata učenje kroz igru, jezične radionice, radionice programiranja, digitalnog crtanja, LEGO radionice, prikazivanje edukativnih filmova, pisanje eseja, fotografija, rad u vegas pro programu, rad u glazbenom studiju. Istovremeno, ovim projektom pruža se podrška zaposlenim roditeljima pri najvećem izazovu današnjice, balansiranju obiteljskog života i plaćenog rada. Voditeljica i izvoditeljica sviha aktivnosti u Produženom boravku je Tatjana Romić, magistra socijalnog rada, Projektna koordinatorica zaposlena u udruzi. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.