Naziv projekta:Mladi za mlade

Broj projekta:  2018-2-HR01-KA125-047591    
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.10.2018.- 31.12.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 19.070,00 €Partneri:

KASIF GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI - http://www.kasifiz.biz/

Youth Center of Georgia - https://www.facebook.com/youthcenterofgeorgia/

STRANAIDEA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - https://www.stranaidea.it/

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje edukativno kulturnih aktivnosti u Klubu mladih kroz direktan rad s mladima koji uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti jačati kapacitete mladih ljudi u lokalnoj zajednici za aktivni angažman u zajednici, pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih, veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne
isključenosti I većoj mobilnosti mladih a time i zapošljavanju. Kroz ovaj projekt volonteri ne samo što će stjecati znanja i vještine i unaprijediti iste, nego će kroz promociju svog rada zainteresirati druge mlada kako na lokalnom tako i na nacionalnom i međunadnoj razini, informirati mlade jer će se kao alati za promociju koristiti društvene mreže, web portali i direktan rad u zajednici.
Volonteri će imati priliku asistirati u radu Kluba mladih I kroz direktan rad s mladima, koji uključuje I podrazumijeva organiziranje I provedba aktivnosti kao što su filmske večeri, radionice s djecom I mladima, sportske aktivnosti, outdoor I outreach aktivnosti, eduktivne tečajeve, raditi s nezaposlenim mladim l osobama I samostalno osmislisti dodatnu aktivnost za Klub mladih . Aktivnosti projekta uključuje I aspekte neformalnog obrazovanja, informiranja mladih I jačanja kapaciteta vezanih za zapošljavanje mladih, razvoj kreativnosti, informiranje vezano za mobilnost mladih (Eurodesk), promociju volontiranja, Erasmus + programa, kampova, treninga I aktivnosti vezanih za razmjene mladih i na taj način jačati kapacitete mladih ljudi za aktivni angažman mladih u zajednici pružajući im priliku za učenje, razvoj kreativnosti I pokretanje inicijativa, što jača I kompetencije za zapošljavanje mladih veću mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti I većoj inkluziji mladih, te razvija kreativnost.
Osim toga kroz različite edukativne, sportske I društvene sadržaje kroz rad Kluba mladih MGMD pružiti će se mladima s manje mogućnosti- nezaposlenima mladima I nacionalnim manjinama, te volonterima mjesto gdje mogu biti sami kreatori s pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo, razviti duh novih inicijativa, poduzetničke vještine, razvijati svoje potencijale i kompetencije .Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Grada Vukovara i okolice.Aktivnost projekta će trajati 8 mjeseci, a tri volonter će biti uključena u aktivnosti Kluba mladih kroz direktan rad s mladima.