Naziv projekta: Vu u EU informiranje i debatiranje

Financijska potpora: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - http://www.mvep.hr/

Trajanje projekt:27.03.2019.- 27.06.2019.

Visina potpore: 48.000,00 HRK

O projektu:

Projekt ima za cilj uključiti mlade s područja grada Vukovara i Vukovarsko srijemska županije u raspravu o budućnosti Europske unije,  informirati mlade o mogućnostima za mlade za korištenje i uključivanje mladih u programe EU, te ukazati na jednake mogućnosti i ravnopravnost građana članica EU u sudjelovanju u životu EU.