Naziv projekta: Razmjena umjetnosti

Broje projekta: 2019-2-HR01-KA105-061115

Financijska potpora : Europska unija/Agencija za mobilnost programe EU/ program Erasmus +

Sufinanciranje: Grad Vukovar

Iznos potpore: 21.650,00 € Europska unija +  11.000,00 hrk Grad Vukovar

Trajanje aktivnosti projekta : 05.12.2019.- 13.12.2019.

Partneri: ASSOCIACIO OBRE'T'EBRE - Šoanjolska  - https://obretebre.org/ 

Mentor ME - Moldavija

Youth Center of Georgia  - Gruzija

Aktif Genclik ve Spor Kulubu Dernegi - Turska

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON  -  Grčka

 

O projektu

Cilj projekta je pridonijeti osnaživanju mladih u izgradnji mira putem kulture i umjetnosti ,te  istražiti načine kako aktivno izgrađivati i širiti mir putem kulture i umjetnosti, razmjenjivati umjetničke ideje, djela, znanja i vještina mladih iz područja kulture i umjetnosti i kako izražavati mirovne ideje preko kreativno umjetničkih radova.
Projekt imati učinak na više razina, kako slijedi:
- Utjecaj na sudionike ( 36 mladih) koji će sudjelovati u ovoj razmjeni mladih bit će najrelevantniji jer će stjecati nove vještine, razviti nove kompetencije vezane za umjetnost i kulturu; interakcijom u interkulturnom kontekstu,
doživljavanjem drugačijeg okvira za učenje, učinak će biti održiv jer će biti osnaženi da implementiraju u svojim lokalnim zajednicama nove različite aktivnosti obogaćeni novim iskustvom projekte vezane za kulturu i umjetnost.Sudionici će također razbiti neke predrasude i umrežiti se s mladima iz drugih kultura radeći i učeći zajedno.
- utjecaj na organizacije- jačanje kapaciteta organizacija za rad na izgradnji mira kroz umjetnost i kulturu, razmjena znanja i vještina
- utjecaj na zajednice - primjer aktivnog angažmana mladih za rad na izgradnji mira kroz umjetnost i kulturu