Projekt: Solidarnošću mladih do aktivizma starijih  (S.M.A.S.)
Trajanje: 01.12. 2019. – 30. 11. 2020.
Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partneri: Bosino Vukovar
Iznos: 68000,00 kn

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih društvenih aktivnostiOvim projektom kroz organizaciju i provedbu svakodnevnih društvenih aktivnosti unaprijedit ćemo kvalitetu života starijih, nemoćnih i invalidnih osoba i prevenirati socijalnu isključenost tj. Doprinijeti socijalnom uključivanju ciljnjih skupina.

Dugoročni opći cilj projekta je unaprjediti kvalitetu života starijih i invalidnih osoba u lokalnoj zajednici kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u gradu Vukovaru
Specifični cilj projekta
-     Organiziranje i provedba društveno kreativnih, sportskih, zabavnih i kulturnih aktivnosti za ciljnu skupinu starih, nemoćnih i invalidnih osoba
-    U organizaciju i provedbu aktivnosti uključiti same korisnike kao volontere i kao provoditelje određenih aktivnosti ( izložba fotografija- Vukovar moje mladosti, Izložba fotografija za Dan žena, volontersku akciju u zajednici za djecu)
-    U organizaciju i provedbu aktivnosti uključiti minimalno 8 volontera ( različitih dobnih skupina, posebice 6 mladih koji će steći iskustvo rada sa ciljnom skupinom starijih, nemoćnih, i invalidnih osoba)
-    osigurati kvalitetniji društveni život starijih osoba,nemoćnih i invalidnih osoba te poboljšati socijalnu uključenosti starijih ljudi, podizanje svijesti uže i šire okoline o potrebi socijalne uključenosti starijih i time prevenirati njihovu socijalnu isključenost
-    promovirati međugeneracijsku solidarnost u zajednici