Naziv projekta: Klub kulture YPGD
        
Financijska potpora: Zaklada Kultura nova

Trajanje projekta: 01.01.2020.- 31.12.2020 . II godina provedbe

Iznos dodijeljene potpore: 99,600.00 hrkO projektu:
Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina.
Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista, koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu glazbenih radionica i jamm sassiona, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, tečaj digitalnog crtanja, radionice grnčarstva, interkulturalne večeri, književne i pjesničke večeri, izložbe radova, fotografske radionice, izložbe, radionice zvuka, organizaciju Dana mladih, te sociokulturalne aktivnosti u Klubu, te okrugli stol. Također u prostoru je predviđeno i održavanje različitih aktivnosti koje doprinose razvoju kulture i umjetnosti.