Projekt: Vukovarski društveni atelje
Trajanje: 1.1.2020.- 31.12.2020.
Financijska potpora: grad Vukovar
Iznos dodijeljene potpore: 9.000,00 HRKO projektu:
Cilj projekta je osigurati da se kroz Klub mladih koji djeluje kao društveno kulturni centar za mlade realiziraju aktivnosti koje doprinose razvoju društvenih i životnih vještina i znanja djece i mladih, te doprinijeti informiranosti mladih na području grada Vukovara, a edukativnim programima unaprijediti život djece i mladih na području grada Vukovara.

Glavne aktivnosti projekta su;
-rad glazbenog studija i produkcija radova mladih
-radionice i izložbe
-informiranje mladih putem portala Zamlade.net


Projekt je usmjeren na mlade kao marginaliziranu skupinu i u direktnoj je vezi s potrebama grada Vukovara kao zajednice, a provedbom projekta unaprijedit će se i sposobnost naše udruge za pružanje društvenih usluga korisnicima. Aktivnosti su usko vezane za pružanje usluga mladima kojima se unaprijeđuje kvaliteta života mladih a time se promiče položaj i ugled grada Vukovara.