Projekt: Peace Innovation Lab: Youth Work Edition
Trajanje: 01.10.2019. – 01.10.2021.
Financijska potpora: Europska Komisija/ Erasmus+
Nositelj projekta: South East European Youth Network Secretariat (SEEYN)Partneri:
Beyond Barriers (Albania)
SEEYN (Bosnia and Herzegovina)
Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
Cooperation for Voluntary Service (Bulgaria)
Youth Peace Group Danube (Croatia)
Youth Cultural Centre Bitola (North Macedonia)
Association for Democratic Prosperity - Zid (Montenegro)
Educational Center Krusevac (Serbia)
Mladinski center BIT, so.p. (Slovenia)
Toplum Gonulluleri Vakfi (Turkey)

O projektu:

Mirovna grupa mladih Dunav jedan je od partnera na projektu “Peace Innovation Lab: Youth Work Edition” kojemu je glavni cilj poboljšanje kvalitete i poticanje inovativnog pristupa i razvoj kulture volontiranja među mladima kroz europsku suradnju i gradnju kapaciteta za volontere u području “pomirenja”.  

Projekt pokušava odgovoriti na pitanja potrebe kompetentnih i mladih volontera koji bi bili podrška i mentori mladima u njihovom socio-ekonomskom razvitku odgovornih građana sa temeljnim europskim vrijednostima kako bi se olakšao građanski anganžman mladih na pitanjima pomirenja. Volonteri bi trebali imati kompetencije s kojima bi trebali biti osposobljeni prakticirati people2people pristup kako bi adekvatno pridonijeli socijalnoj rekonstrukciji i u konačnici transformaciji društvene zajednice kroz pristup temi pomirenja koji je fokusiran na čovjeka. Projekt želi pridonijeti politici edukacije volontera kako bi se poboljšala kvaliteta volontiranja i neformalnog obrazovanja. Glavni fokus ovog projekta su upravo mladi volonteri koji bi u konačnici osigurali sistematsku i značajnu participaciju mladih u pitanjima mira, pomirenja i sigurnosti koja se javljaju u njihovoj zajednici kao demografski i demokratski imperativi.