Projekt: Mladi za Vukovar
Trajanje: 01.07.2020. -31.08.2021.
Financijska potpora: Agencija za mobilnost i programe Europske unije/ Europske snage solidarnosti
Iznos dodijeljene potpore: 26.791,00 HRKO projektu:
Cilj projekta je pridonijeti osnaživanju društvenih potreba zajednice kroz organiziranje volonterskih aktivnosti za djecu i mlade u Vukovaru i time pridonijeti prevladavanju neispunjenih društvenih potreba, poboljšavajući osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj djece i mladih. Projektom će se kroz kreativne radionice razvijati kreativnost djece i mladih, a kroz edukativne radionice povećati njihovo znanje. Organiziranjem ljetnog kampa “Tehnike za djecu i mlade” zainteresirati ih za usmjeravanje u STEM područjima, i tako unaprijedit vještine i znanja djece i mladih na području grada Vukovara, te povećati njihovu društvenu uključenost u zajednici.

Veći broj volontera ( 12 volontera ESC) i uključenost mladih iz različitih EU zemalja doprinosi međunarodnoj dimenziji aktivnosti mladih. Svi ovi ciljevi su i ciljevi programa grada Vukovara jer pružaju priliku mladima da steknu iskustvo, razviju vještine i daju svoj doprinos u društvu kroz jačanje solidarnosti.
Direktnim radom s djecom i mladima kroz volontirenje odgovara se na društvene potrebe i pridonosi osnaživanju zajednice što je i cilj projekta. Projektom se osigurava i povećava kvaliteta društvenih, edukativnih, kreativnih aktivnosti i sadržaja te omogućava mladim volonterima stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, a time se poboljšava i njihova zapošljivost.