Projekt: Za jedno – ZAJEDNO!
Trajanje: 29.05.2020.-28.05.2022.
Financijska potpora: Europska unija/ Europski Socijalni fond/ Ured za udruge Vlade RH
Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih DunavPartneri:
JU "Sportski objekti Vukovar”,
Grad Vukovar,
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek,
Centar za poduzetništvo Osijek,
Udruga za zašitu prirode i okoliša Zeleni Osijek,
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar,
Samo pozitivno udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti Vinkovci,
Vaterpolo klub Vukovar,
Plivački klub Vukovar,
Vukovarski triatlon klub,
Košarkaški klub “Borovo” Vukovar,
Hrvatski rukometni klub “Borovo”

Iznos dodijeljene potpore: 1.988.842,53 HRK ( od čega EU sufinanciranje - 1.491.631,90 HRK )


O projektu:
Projekt „Za jedno – ZAJEDNO“ ima za cilj povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život u lokalnoj zajednici kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju unapređenjem kapaciteta na razini partnerstva te osiguranjem društvenih sadržaja na dobrobit zajednice, osobito u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Projekt uključuje suradnju 11 OCD-a s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara i Javne ustanove Sportski objekti Vukovar (JU SOV) kako bi se adaptirao, opremio prostor i uspostavio društveni centar u gradu Vukovaru te provedbom devet društvenih programa osnažili kapaciteti na razini partnerstva i na korist zajednice.

Projekt izravno utječe na organizacije civilnog društva na razini partnerstava, na djecu i mlade, građane i lokalnu zajednicu te volontere kojih će 45 biti uključeno u projekt. Grad Vukovar i Javna ustanova Sportski objekti Vukovar koji su partneri u projektu će se upoznati sa radom OCD-a iz Osijeka, Vukovara i okolice te time stvoriti preduvjete za daljnju suradnju i razmjenu iskustava kako bi se u budućnosti iskoristili svi alati koji bi osnažili i potaknuli lokalnu zajednicu na uključenost u kreiranju povoljnog suživota u zajednici. Projekt će također pozitivno utjecati i na opću javnost kroz svoj primjer o značaju društvenog centra i doprinosu koji isti može imati na razvoj lokalne zajednice i pojedinca.

Glavne aktivnosti projekta su razvoj i provedba programa društvenog centra u zajednici u prostoru u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice; koje se ostvaruju kroz 9 programa, odnosno Program kulturnih aktivnosti, Program poduzetništva, Program zaštite okoliša, Program volonterstva, Program zaštite i prevencije zdravlja, Program obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Program za informatičke tehnologije, Program za društveno korisno učenje, te Program sportskih aktivnosti koje provode stručnjaci predstavnici partnerskih institucija.

 

Projekt pod nazivom “Za jedno –Zajedno” Ugovor broj: UP.04.2.1.07.0063 financiran je sredstvima Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 u okviru poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice,  te sufinanciran iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge.