Projekt: “Ambasadori jednakosti” "Equality Ambassadors"
Trajanje: 01.03.2020.-01.07.2022.
Financijska potpora: Europska Komisija/Erasmus+
Nositelj projekta: “Smashing Times”, Dublin/IrskaPartneri:     IFES COOP, Valencija/Španjolska;
         Dah Teatar, Beograd/Srbija;
         Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar/Hrvatska;
         KANE, Kalamata, Grčka

O projektu:
Cilj projekta Ambasadori jednakosti je promicanje demokracije, jednakosti i ljudskih prava korištenjem novih digitalnih tehnologija i razvijanje kreativnosti sa volonterima i mladima u jednakoj Europi.

Radi se o inovativnom transnacionalnom partnerskom projektu koji povezivanjem 5 partnerskih organizacija iz Irske, Hrvatske, Srbije, Grčke i Španjolske povezuje mlade koji su inače marginalizirani u društvu. Projekt promiče razmjenu dobre prakse I ideja na europskoj razini te uključuje mlade i volontere iz 5 zemalja kako bi radili na razvoju novog nastavnog plana, knjige I aplikacije u svrhu promicanja demokracije, jednakosti i ljudskih prava.  
Ambasador jednakosti je mlada osoba koja je prošla trening kojim je stekla kvalifikacije u korištenju kreativnih procesa i novih digitalnih tehnologija kako bi se povezala s drugim mladim ljudima i tako promicala demokraciju, jednakost i ljudska prava. Trening Ambasadora jednakosti potiče osobni I socijalni razvoj, komunikacijske i liderske vještine, te aktivnu participaciju mladih i volontera kako bi zajedničkim radom kreirali bolje i inkluzivno društvo.
U sklopu projekta održat će se 6 partnerskih razmjena na kojima će volonteri naučiti kako se provodi kurikulum Ambasadora jednakosti koji će zatim učiti mlade diljem Europe kako da postanu Ambasadori jednakosti. Projekt će kulminirati na Međunarodnom simpozijumu mladih u Dublinu u listopadu 2021.