Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2021.
Financijska potpora: Grad Vukovar
Iznos dodijeljene potpore: 9.000,00 HRK

Cilj projekta je
-    osigurati da kroz Klub mladih koji djeluje kao društveno edukativni kulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju društvenih i životnih vještina i znanja mladih  
-    doprinijeti informiranosti mladih na području grada Vukovara
-    edukativnim programima unaprijediti život  djece i mladih na području grada Vukovara

 

Glavne aktivnosti: rad glazbenog studija, edukativne radionice, kreativne radionice, informiranje mladih putem stranice Zamlade.net

Projekt je usmjeren na mlade kao marginaliziranu skupinu i u direktnoj je vezi s potrebama grada Vukovara kao zajednice, a provedbom projekta unaprijedit će se i sposobnost naše udruge za pružanje društvenih usluga korisnicima. Aktivnosti su usko vezane za pružanje usluga mladima kojima se unaprijeđuje kvaliteta života mladih a time se promiče položaj i ugled grada Vukovara.