Trajanje projekta: 01.02.2021. – 31.07.2023. (30 mjeseci)
Financijska potpora: Erasmus+ Innovation (KA2 Strategic Partnership for Youth)
Nositelj projekta: Smashing Times International Centre for the Arts and Equality, Dublin, Irska

Partneri na projektu:
•    Ente acli istruzione professionale piemonte, (ENTE) Torino, Italija;
•    Euroreso, Napulj, Italija;
•    European Centre in Training for Employment, Rethymno, Grčka;
•    Fundacion Intras, Valladolid, Španjolska;
•    Mirovna grupa mladih Dunav, Vukovar, Hrvatska

Izazovni događaji poput pandemije COVID-19 utjecali su na naše mentalno zdravlje: svatko od nas učinio je i čini sve što je u našoj moći da se brine o sebi, ali će mladima možda ipak trebati više pažnje i podrške. Tako je rođen "Art Connects Mental Health: A Time to Breathe", dvogodišnji transnacionalni partnerski projekt, čiji je cilj pružiti obrazovanje, osposobljavanje i podizanje svijesti na nacionalnoj i europskoj razini o kreativnim procesima koje bi koristili kao alate za promicanje pozitivnog mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti mladih.
Šest partnerskih organizacija okupilo se s ciljem stvaranja europskog Centra kreativnih umjetnosti za zdravlje i dobrobit („Creative Arts for Health and Well Being hub”). To je novi online, interaktivni centar za učenje i resurse, koji podržava ulogu umjetnosti u promicanju tjelesnog i emocionalnog pozitivnog mentalnog zdravlja i dobrobiti za sve.
Nositelj projekta je Smashing Times International Center for Arts and Equality, Dublin, Irska. Partneri na projektu, pored Mirovne grupe mladih Dunav iz Vukovara, jesu i Ente acli istruzione professionale piemonte, (ENTE) Torino, Italija; Euroreso, Napulj, Italija; Europski centar za obuku za zapošljavanje, Rethymno, Grčka, te Fundacion Intras, Valladolid, Španjolska.
Projekt “Art Connects Mental Health: A Time to Breathe“  se financira kroz program Erasmus+.