Naziv projekta:Tvornica kreativne i kulturen industije- KIK

Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2022. ( I godina provedbe)

Iznos dodjeljene potpore: 99.500,00 ( po godini)

Financijska potpora:Zaklada Kultura nova

Cilj programa je osigurati djelovanjem Kluba provedemo aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, kao mjesta koje potiče razvoj kreativnosti i alternativnog kulturnog izričaja te stvaranje novih kulturnih i umjetničkih programa kroz uključivanje samih korisnika u realizaciju aktivnosti izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina, a koje doprinose razvoju publike i potiču zajednicu na djelovanje.
Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu radionica, produkciju glazbenih djela,vježbanje, umrežavanje glazbenika, edukativne programe iz kulture i umjetnosti - digitalno crtanje, digital art, sticker art, songwriting, interkulturalne društvene večeri, književno pjesničke večeri, izložbe radova, panel diskusije, jam sassiona te sociokulturalne aktivnosti.