Trajanje projekta: 1.1.2022.-31.12.2022.

FInancijska potpora: Grad Vukovar

Iznos potpore: 12.000,00 kn

Cilj projekta je
-     doprinijeti razvoju društvenih i životnih vještina i znanja mladih ,.
-    doprinijeti informiranosti mladih na području grada Vukovara
-    edukativnim programima unaprijediti život mladih na području grada Vukovara

 

Ciljna skupina:Ciljanu skupinu čine mladi koji su pri kraj srednjoškolskog obrazovanja, mladi koji su upravo izašli iz svojih školskih klupa u gradu Vukovaru te mladi koji su odlučili pauzirati godinu prije odabira i upisa na fakultet. Očekivani broj direktnih korisnika – 80 osoba. Korisnici projekta biti će i šira zajednica – posebice mladi koji će propratiti događanja i  na koje će projekt indirektno utjecati – procjenjujemo cca 200 osoba s područja grada. Osobe koje ćemo uključiti u projekt biti će mladi u dobi od 16 –  29 godina starosti.

Aktivnosti projekta: Edukativni program prema Whole brain metodi – provedba testiranja prema HDMI metodi, 4 radionice soft skill vještina za mlade, Mentoriranje i savjetovanje mladih, Edukativni program iz volonterstva i nenasilne komunikacije – vršnjačka edukacija, Volonterska aktivnosti u zajednici – osmišljena i provedena od samih mladih koji su prošli edukativni program, Informiranje mladih putem portala i fb stranice Zamlade.net ( informiranje mladih o mogućnostima za mlade stipendiranje, volontiranje, edukacija, kampovi, razmjene, seminari)