Trajanje projekta: 1.1.2022.-31-12-2022.

Financijska potpora:Grad Vukovar

Iznos potpore: 10.000,00 hrk

Kroz organiziranje edukativni program za djecu i organizaciju STEAM sajma poticati i promicati tehničku kulturu na području grada Vukovara i promovirati tehnička, tehnološka i informatička znanja i vještina djece i mladih s područja grada Vukovara, te potaknuti drugu djecu za unaprijeđenje STEAM vještina.

U sklopu projekta a u cilju ostvarenja rezultata provest ćemo sljedeće aktivnosti: Edukativni program – tečaj Unity -  60 sati, Edukativni program -  robotika- 60 sati, Edukativni program- digitalno crtanje, STEAM sajam, Okrugli stol za razvoj STEAM

Edukativni program provest će Leo Tot.