Trajanje projekta: 1.1.2022.-31.12.2022.

Financijska potpora: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Iznos potpore: 75.000,00 kn

Opći cilj:
-    povećati kod mladih osjećaj važnosti vršnjačke pomoći i suradnje u cilju prevencije vršnjačkog i općenito nasilja među  mladima, razviti osjećaj međusobnog poštovanja, empatije te uvažavanja međusobnih različitosti
Specifični ciljevi:
-    provesti edukativni program za minimalno 30 mladih s područja grada Vukovara koji će biti glasnogovornici zagovaranja mira, tolerancije, uvažavanja različitosti
-    osmisliti, pripremiti i snimiti edukativni film s ciljem posrednog djelovanja na razvoj tolerancije, vršnjačke pomoći i utjecanja na nenasilno djelovanje  
-    Podići svijest i zagovarati nenasilno djelovanje (psihičko i fizičko) na području grada Vukovara i razvijati kulturu mira