Naziv projekta:Tvornica kreativne i kulturne industrije- KIK
Trajanje projekta: 01.01.2024.-31.12.2024. ( III godina provedbe)
Iznos dodjeljene potpore: 24.850,00 eura
Financijska potpora:Zaklada Kultura nova


Cilj programa je osigurati aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, kao mjesta koje potiče razvoj kreativnosti i alternativnog kulturnog izričaja te stvaranje novih kulturnih i umjetničkih programa kroz uključivanje samih korisnika u realizaciju aktivnosti izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina, a koje doprinose razvoju publike i potiču zajednicu na djelovanje.

Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu radionica- radionice snimanje zvuka za film i glazbe za filmove, video radionice - digital art, produkciju glazbenih, fotografskih i video uradaka, umrežavanje glazbenika i neafirmiranih umjetnika kroz rad glazbenog studija, likovni program - digitalno crtanje, digital i sticker art te radionice ilustracija 3D/2D; radionice osnove crtanja portreta i slikarskih radionica, filmske radionice- osnove animacije i animirani film/režiranje, režiranje i produkcija 1 dokumentarnog filma, Filmski festival dokumentarnih amaterskih filmova učenika, škola i domava učenika, organizacija i provedba književne večeri, edukacija na temu "Ukrštanja: kazališta i ljudskih prava” te performans u izvedbi DAH teatra , Režiranje, produkcija i izvedba kazališne predstave o Lavoslavu Ružički, organizaciju interkulturalne društvene večeri , organizaciju i provedbu 4 izložbe radova nastalih kroz projekt, te sociokulturalne aktivnosti u Klubu mladih i okrugli stol.