Naziv projekta: Mladi za djecu, mlade i stare

Program: Europske snage solidarnost  -  2023-1-HR01-ESC51-VTJ-000137106

Trajanje projekta: 01.08.2023.-31.1.2025.
Iznos dodjeljene potpore: 59.298,00 eura
Financijska potpora: Agencija za mobilnost i programe EU

U sklopu projekta "Mladi za djecu, mlade i stare" za 2023/2024 za 2023/2024 odobrena nam je potpora za primanje 18 volontera iz programa EUropskih snaga solidarnosti koji će u Vukovaru u sklopu individualnog i timskog volonterskog programa provoditi različite aktivnosti solidarnosti u zajednici. AKtivnosti će uključiti rad volontera s djecom i mladima i za starije osobe U Vukovaru u cilju  i kroz realizaciju sljedećih prioriteta-  Virtualne komponente i/ili digitalna tehnologija, zelene prakse, Zaštita okoliša, održivi razvoj i klimatske mjereuključivanje i raznolikost, Digitalna tranzicija, Zdravstvena prevencija i podrška , Sudjelovanje u demokratskom životu, EU ciljeva za mlade.