Projekti


Projekt: Solidarnošću mladih do aktivizma starijih  (S.M.A.S.)
Trajanje: 01.12. 2019. – 30. 11. 2020.
Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partneri: Bosino Vukovar
Iznos: 68000,00 kn

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici - organiziranje dnevnih društvenih aktivnosti

Naziv projekta: Razmjena umjetnosti

Broje projekta: 2019-2-HR01-KA105-061115

Financijska potpora : Europska unija/Agencija za mobilnost programe EU/ program Erasmus +

Sufinanciranje: Grad Vukovar

Naziv projekta:Vukovarske ljetne vibre

Broj projekta: 2019-1-HR01-ESC11-060737

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Naziv projekta: Vu u EU informiranje i debatiranje

Financijska potpora: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - http://www.mvep.hr/

Naziv projekta:Mladi za stare

Broj projekta:  2018-1-HR01-ESC11-060191 
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Trajanje projekta: 01.01.2019.- 15.01.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 13.264,00 €

Partneri: LOGO jugendmanagement gmbh - https://www.logo.at/#