Projekti

Naziv projekta:Mladi za stare

Broj projekta:  2018-1-HR01-ESC11-060191 
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Trajanje projekta: 01.01.2019.- 15.01.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 13.264,00 €

Partneri: LOGO jugendmanagement gmbh - https://www.logo.at/#

Naziv projekta:Mladi za mlade

Broj projekta:  2018-2-HR01-KA125-047591    
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.10.2018.- 31.12.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 19.070,00 €

Naziv projekta: Klub kulture YPGD
        
Financijska potpora: Zaklada Kultura nova

Trajanje projekta: 01.01.2019.- 31.12.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 99,600.00

O projektu:
Cilj projekta je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te mjesta koji doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina.
Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista, koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti projekta uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad samih umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedu glazbenih radionica i jamm sassiona, produkciju glazbenih djela, umrežavanje glazbenika, tečaj digitalnog crtanja, iradionice grnčarstva, interkulturalne večeri, književne večeri, izložbe radova, fotografske radionice, izložbe, organizaciju Dana mladih, te sociokulturalne aktivnosti u Klubu, te okrugli stol. Također u prostoru je predviđeno i održavanje različitih aktivnosti koje doprinose razvoju kulture i umjetnosti.

 

 

Projekt Produženim boravkom jednogodišnji je pilot projekt Mirovne grupe mladih Dunav.

Projekt "Let's talk about IT" sastoji se od 4 glavne aktivnosti: sistem mentoriranja, online učenje, aktivnosti putem platforme, trening i popratne aktivnosti. Trening se održava  u Vukovaru od 22-30.11.2018. godine.

“Žene u ravnopravnoj Europi”

Koristeći kreativni proces i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Europskoj Uniji i moći EU politika da promoviraju rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju.
Ovaj transnacionalni projekt uključuje četiri europska partnera iz Irske, Španjolske, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne procese teatra i filma kao i on-line resurse u svrhu promoviranja većeg razumjevanja ženskih prava i pozitivnih promjena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti, a kao rezultat pripadanja Europskoj uniji.
Projekt je podržan od strane Europske unije, program Europe for Citizens.